SOETEMAN Gerard, VERHOEVEN Paul (scenario van de film)

Zwartboek [roman naar de gelijknamige film]

5de druk. Pb, in-8, 221 pp., met kleurenfoto's uit de film. Noot LT: Het nawoord met de historische verwijzingen is bijzonder interessant. Zo leren we dat na de capitulatie openstaande vonnissen van Duitse krijgsraden nog voltrokken werden door Duitse executiepeletons. In de film is de executie van Müntze een van de meest bevreemdende scenes; zij brengt het rechtsgevoel van de kijker/lezer in de war. Tegelijk toont deze scene aan dat een oorlog niet ophoudt bij een wapenstilstand en/of een capitulatie en dat het krijgsrecht een eigen logica heeft. Voor de behandeling van (vermeende collaborateurs) wordt verwezen naar de studie van A.D. Belinfante, 'In plaats van Bijltjesdag' (1978). Verhoeven heeft met 'Zwartboek' een ongeëvenaard bewijs geleverd van zijn talent.

SOETEMAN Gerard, VERHOEVEN Paul (scenario van de film)@ wikipedia

€ 15.0