VERBRUGGEN Aviel

De ware energiefactuur

Pb, in-8, 292 pp., met tabellen en grafieken, bibliografie. Toegevoegd: erratablad. Van de backcover: De snelle teloorgang van ons klimaat is het gevolg van ons roekeloos gebruik van brandstoffen en elektriciteit. We verslinden gulzig frauduleus goedkope fossiele brandstoffen en atoomenergie, blind voor de grote risico's en onomkeerbare neveneffecten. Het is hoog tijd om het tij te keren. Het Pantheon van grootschalig energieaanbod moet plaatsruimen voor energiestromen afgeleid van de zon. Zij zijn de ruggengraat van duurzame energiesystemen. Deze ommekeer is de meest redelijke remedie tegen de dreigende klimaat- en atoomrisico's. Hernieuwbare energie is duur, maar als je ze efficiënter gebruikt, is ze betaalbaar en stijgen de facturen niet. Het energiegebruik efficiënt maken, vraagt van alle aardbewoners dagelijkse bijdragen. Velen willen daartoe de nieuwe klimaatmens boetseren, maar dit is nutteloos. Mensen ondernemen slechts radicale veranderingen uit eigenbelang, en dit belang hangt af van de prijs die ze moeten betalen. Alleen de gehele ombouw van onze belastingsystemen, met correcte prijzen voor onduurzaam energiegebruik, zet aan tot veel minder energiegebruik. De taksombouw begrenst ook de superwinsten van elites en monopolies zodat ons geld de noodzakelijke technologische revolutie kan betalen. AV (1949) is energie- en milieu-econoom, doctor in de toegepaste economische wetenschappen en hoogleraar (Universiteit Antwerpen,1979). Hij studeerde systeemanalyse aan Stanford University en is voorzitter van het Departement voor Milieu, Technologie en Technologiemanagement.

VERBRUGGEN Aviel@ wikipedia

€ 15.0