LOYEN Reginald Dr

Haven in de branding. De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900.

Gebrocheerd, in-8, 465 pp., indrukwekkende bibliografie, grafieken, tabellen (lange reeksen). Loyen is historicus.

LOYEN Reginald Dr@ wikipedia

€ 35.0