SCHRIJVERS Peter

De schaduw van de bevrijding. België, 1944-1945

Pb, in-8, 368 pp., enkele foto's in ZW, bibliografie, register. Van de backcover: In september 1944 slaagden de geallieerden erin België te bevrijden. Op beklijvende wijze doet Peter Schrijvers het verhaal van de vernederende Duitse aftocht, een vaak machteloos Belgisch verzet en de euforische verwelkoming van de Angelsaksische bevrijders. Na de bevrijding bleven de geallieerde troepen massaal aanwezig. En hoewel hun populariteit groot bleef, is het verhaal van die periode veel meer dan de clichés van chocolade, kauwgom en kussen. Het nijpende gebrek aan voedsel en kolen tijdens de winter stond in schril contrast met de overvloed waarmee Amerika zijn troepen verwende. Dit bracht de relatie met de geallieerden op de rand van een crisis. Intussen groeide ook het ongenoegen over de zedenverwildering, buitenechtelijke kinderen, prostitutie en venerische ziekten. In de zomer van 1945 vond de terugtrekking van de geallieerde troepen in zoveel chaos plaats dat de bevolking zuchtte: ‘Van de bevrijders, Heer, bevrijd ons.’ Op basis van nieuwe bronnen openbaart dit boek de schaduwzijde van de bevrijding. En toch toont het tegelijkertijd aan dat de bevrijding, ondanks alle tekortkomingen van de soldaten, het begin vormde van een onstuitbare opmars van de Angelsaksische – en vooral Amerikaanse – invloed, die België en de wereld voorgoed zou veranderen. Peter Schrijvers (°Hasselt, 1963) is doctor in de geschiedenis. Hij schreef over de GI's in Europa (1998), de Slag om de Ardennen (2004), de bevrijding van België (2008) en de Pacific (2010).
de boeken van Peter Schrijvers

SCHRIJVERS Peter@ wikipedia

€ 15.0