BARAITRE Ingrid

Franklin Roosevelt: Wereldleider in oorlog en vrede. Biografie

Pb, grote in-8, 392 pp., foto's, noten, bibliografie. IB (°Duffel, 1965) is historica (1990, KU Leuven). Zij schreef biografieën over Patton (2006), Eisenhower (2008), Churchill (2009). In dit boek zijn vooral de hoofdstukken over de New Deal interessant: FMC, FERA, NIRA, NRA, CWA, PWA, etc. R. kreeg tegenkanting van het Hooggerechtshof. Kritiek: we missen een index.

BARAITRE Ingrid@ wikipedia

€ 20.0