GOOSSENS Martine

Een voorbeeld van stedelijke bezitsverwerving in de negentiende eeuw: Kalmthout 1835-1910, in: Calmpthoutania, jg 40 (1988), nr 1, pp. 20-40

Gebaseerd op de Licentiaatsverhandeling van Goossens: Het platteland uit het isolement. Het negentiende eeuwse ontsluitingsproces van de rurale maatschappij getoetst aan de evolutie van de activiteits- en bezitsstructuur van Kalmthout, 1835-1910 (KUL, Departement Gechiedenis, 1983-1984, Promotor Prof Dr H. Van der Haegen). Op p. 36 doet G. volgende vaststelling: (...) dat ALLE Brusselse eigendommen uit 1910 teruggaan op de rechtstreekse aankoop van gemeentegronden !"" Een treffend voorbeeld is de Paridant-clan (met schema). Op p. 23 een interessante tabel: in 1834 had de gemeente nog 3108 ha in eigendom in 1880 was dat geslonken tot 1228 ha en in 1910 was de gemeente-eigendom nog 1132 ha. De studie is de eigendomstitels konden door de abdij niet voorgelegd worden; zodoende ging de Staat ervan uit dat het haar eigendom werd; de gemeente heeft dat dispuut (rechtszaak?) echter gewonnen.

GOOSSENS Martine@ wikipedia

€ 15.0