WEVERBERGH Julien

Leopold II van Saksen Coburgs allergrootste zaak

Illustrated paperback 174 pp., 13,5 x 21 cm. Bevat 85 karikaturen over Leopold II en "zijn" Congostaat. Noot LT: Een directe aanleiding tot het uitbrengen van dit boek was het boek van Hugo Claus, Het leven en de werken van Leopold II (1970).

WEVERBERGH Julien@ wikipedia

€ 25.0