ECO Umberto

De Naam van de Roos (vertaling van Il nome della Rosa - 1980)

Pb, 535 pp. Tiende druk. Verhaalt hoe moorddadig een bedreigde machtsorganisatie kan worden tegenover iedereen die wil proeven van haar geheime kennis. De leken mogen enkel de façade aanschouwen.

ECO Umberto@ wikipedia

€ 15.0