HARREN Jan, VAN DEN BOS Marien

De RSV show. De onthullingen van dag tot dag.

Pb, in-8, 263 pp., foto's van de hoofdrolspelers, organogram van het RSV-concern, index. In 1983 werd een parlementaire onderzoekscommissie ingesteld die zou nagaan waar het gemeenschapsgeld, in Rijn-Schelde-Verolme (RSV) gepompt, gebleven was. De openbare verhoren begonnen op 19/3/1984. Medio oktober 1984 werd het onderzoek afgerond. Het liet een onthutsend beeld zien over de teloorgang van de scheepsbouw en gemiste kansen, inschattingsfouten en gekwetste ego's. De auteurs maken een subtiel onderscheid tussen "fout gegaan" en "fout gedaan". (p. 8)

HARREN Jan, VAN DEN BOS Marien@ wikipedia

€ 15.0