CORTEBEECK Luc, ACV-Voorzitter

De solidaire samenleving. Over de rol van sterke vakbonden

Pb, small in-8, 149 pp. Commentaar Lucas Tessens: : Op p. 94 stelt C. dat Vlaanderen rijk is. Hij gaat echter niet in op de problematiek van de localisering van het aandelenbezit of de spreiding van het onroerend vermogen. De verdeling van de koek komt al helemaal niet aan bod. Een teleurstellend boekje vol holle politieke slogans en halve waarheden, nergens rakend aan de fundamenten. Zo wordt er zelfs niet naar een antwoord gezocht op volgende vraag: Indien 'wonen' een steeds grotere hap uit het gezinsbudget neemt, hoe kan men dan - bij een gelijkblijvende wegingscoëfficiënt van 'het wonen' binnen het indexcijfer - volhouden dat de koopkracht van de gezinnen onaangetast blijft?

CORTEBEECK Luc, ACV-Voorzitter@ wikipedia

€ 50.0