DE MONT Paul

De Wereldoorlog

Softcover, 278 + 2 pp. Noot LT: In 1934 verscheen van deze auteur "De internationale der wapenfabrikanten". Paul de Mont (Ninove, 1/6/1895 - Ninove, 10/11/1950) was journalist, gecoöpteerd senator voor Rex, onderhandelaar van het akkoord Rex-VNV, tijdens WO II niet politiek actief.

DE MONT Paul@ wikipedia

€ 15.0