PECHERE René, (Eternit)

De zegetocht van het water. Uitgave van Eternit. (vert. van Au fil de l'eau)

Hardcover met goudopdruk, in-4, 137 pp. Illustraties en foto's van het productieproces in kleur en ZW. Met kaart van België met leidingnet in asbestcementbuizen. Wereldkaart met aanduiding van de landen waar Eternit vanaf 1946 persbuizen van asbestcementstof verkocht heeft (West-Europa, USA, Canada, Latijns-Amerika, grote stukken van Afrika, India, het Midden-Oosten). Op p. 109 vinden we de samenstelling van asbest: "een vezelig gehydrateerd MAGNESIUMSILICAAT, wit of geel, soms groen, soms blauw van kleur, komt uit mijnen in Canada (chrysotiel) en uit Rhodesië (crocidoliet). Deze uiterst fijne vezels (diameter zowat een duizendse millimeter of een mikron) met sterk weerstandsvermogen (trekvastheid: 40 tot 45 kg/mm²) moet worden geopend, gedesintegreerd en goed van elkander gescheiden, zodat elk ervan achteraf volmaakt met cement kan worden omkorst." Pro memorie 1: Op 13/2/2012 werd Eternit in Turijn (It) veroordeeld: de leiding kende de dodelijke gevolgen van asbestcement maar liet de productie gewoon doorgaan. Men spreekt van een misdaad op industriële schaal of een industriële misdaad. Pro memorie 2: Ook bepaalde vormen van talkpoeder (gehydrateerd waterstof-houdend magnesium-silicaat - H2Mg3(SiO3)4 of Mg3Si4O10(OH)2) zijn kankerverwekkend. (bron: Wiki).

PECHERE René, (Eternit)@ wikipedia

€ 150.0