COORNAERT Maurits

Knokke en Het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta. Boekdeel I (van 3).

Hardcover, stofwikkel, kleine 4to, 442 pp. + 32 buitentekstplaten, 12 kaarten + grote uitslaande kaart los toegevoegd, alfabetisch register, bibliografie met commentaren. Referentiewerk op basis van archivaal onderzoek. Over de duinen (p. 199 e.v.): 'De Nederlandse Staat heeft de duinen tussen Heist en het Hazegras op 17 april 1820 openbaar van de hand gedaan. Baron de Croeser kocht de duinen van Knokke, groot 172 ha, en Frans Frankin die van Heist, groot 116 ha, elk voor 1.000 gulden. (...) Enkele jaren later (na 1828, LT) heeft Edward Mamet de duinen van de Croeser gekocht. Charles Serweytens, die te Schipstale langs de Oostendse Vaart een houthandel dreef, en zijn echtgenote Félicie de Mercx kochten op 1 september 1855 de sector van Mamet tegen de globale som van 30.000 fr. en op 15 september 1855 de duinen van de erven Frankin tegen 6.125 fr." Coornaert vermeldt nog enkele verkopingen en het langdurig proces van de Belgische Staat om het eigendomsrecht over de duinen terug te eisen, zaak die echter bij vonnis van 10/1/1891 van het HvB de familie Serweytens in het gelijk stelde en hen in hun eigendom liet. (Voor deze passage verwijst C. naar de bijdrage van Charles Serweytens in GKB, nr 64, 1963, zie ons nummer 92504).

COORNAERT Maurits@ wikipedia

€ 50.0