UYTENHOVE Pieter (Edit.), LOMBAERDE Piet, TIJS Rutger, e.a.

Tussen kant en wal. De 19de-eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een cultuur van de stad.

Hardcover, linnen met geïll. stofwikkel, 4to, 427 pp. Stadsplannen in ZW.
Beknopte bibliografie Rutger Tijs:
CAMPS K., HIMLER A., VAN DEN BROECK P., DAEMS G., TIJS Rutger, HERMAN D., Antwerpen 1830-1980, Antwerpen, 1980
DE NAVE Francine, TIJS Rutger, HIMLER Albert, VERMEYEN Armand, e.a., Een stad groeit. Eenheid in verscheidenheid. Tentoonstellingcatalogus, 7 juli - 26 september 1984. Stadsfeestzaal Antwerpen., Antwerpen, Stadsbestuur, 1984.
TIJS Rutger, DECAVELE Johan (redactie), BEERNAERT B., EEMAN M., PIERARD C., HEYMANS H., STROOBANTS A., LOOSEN A., VAN DE VEN R., Architectuurtekeningen uit de historische steden van België - Dessins architecturaux des villes historiques de Belgique, Brussel?, Vereniging van Historische Steden van België, 1985.
TIJS Rutger, Antwerpen. Cultuurhistorische synthese van een kunststad, Gent, Mens en Cultuur, 1991.
TIJS Rutger (fotografen: Joris Luyten, Hugo Maertens, Bart Cloet)
Tot cieraet deser Stadt. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden. Een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het stedebouwkundig beleid te Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw., Antwerpen, Mercatorfonds, 1993
UYTENHOVE Pieter (Edit.), LOMBAERDE Piet, TIJS Rutger, e.a., Tussen kant en wal. De 19de-eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een cultuur van de stad. , Antwerpen, Antwerpen 93 - Open Stad, 1993.
TIJS Rutger Dr (tekst), PAUWELS Oswald (fotografie), Renaissance- en barok-architectuur in België. Vitruvius' erfenis en de ontwikkeling van de bouwkunst in de Zuidelijke Nederlanden van renaissance tot barok., Tielt, Lannoo, 1999.
TIJS Rutger Dr, Antwerpen: Historisch portret van een stad, Tielt, Lannoo, 2001.
TIJS Rutger, De andere Rubens. Activiteiten/Interesses/Leefwereld, Leuven, Davidsfonds, 2004.
DE NAVE Francine barones, TIJS Rutger Dr, Het Complex woning-ateliers-museum Plantin-Moretus. Bouwgeschiedenis, Antwerpen, 2005
TIJS Rutger, Antwerpen. Atlas van een stad in ontwikkeling, Tielt , Lannoo, 2007.

UYTENHOVE Pieter (Edit.), LOMBAERDE Piet, TIJS Rutger, e.a.@ wikipedia

€ 40.0