DE HERT Robbe, DE POOT Désirée (opgetekend door -)

Het drinkend hert in het nauw

Pb, in-8 square, 200 pp., foto's in ZW. RDH (°1942) getuigt over de moeilijkheden in de Vlaamse filmbusiness, de successen en de flops, de bemoeienissen van de producenten en de overheid, de (katholieke) censuur, het eeuwige geldgebrek, minister Poma, Louis Paul Boon, het kassucces (niet het zijne) van Daens, Blueberry Hill en veel meer. Désirée De Poot weet de ongelooflijk plastische taal van dit Antwerpse filmgenie in beschaafd Nederlands te vertalen. De Robbe blijft altijd kritisch, moeilijk maar eerlijk, een 'schat', een teddybeer. Noemt man en paard. Met Fugutive Cinema wilde hij de Vlaamse film een sociale dimensie geven; en God weet hoe moeilijk dat is.

DE HERT Robbe, DE POOT Désirée (opgetekend door -)@ wikipedia

€ 20.0