KOESTLER Arthur

Nacht in de middag (vertaling van Darkness at noon - 1940)

Hardcover, similileder met goudopdruk, kleine in-8, 236 pp. Met korte biografische noot. Vertaald uit het Engels door Koos Schuur. Thema: een communistisch functionaris belandt in de cel in de Sovjet-Unie en bezint zich over zijn rol in het partij- en staatsapparaat. Boek had een belangrijke invloed op anti-communistische gevoelens in het Westen. Arthur Koestler (Boedapest, 5 september 1905 – Londen, 1 maart 1983) was een Hongaars-Britse schrijver; zelf had hij nogal wat duistere kanten. (zie de biografie door David Cesarani, 1999).

Het 'Tweede Verhoor' draagt een verkeerd toegeschreven citaat, zoals Wikipedia meldt:
A passage from Dietrich of Nieheim's De schismate libri III is used as an epigraph at the beginning of the second chapter of Arthur Koestler's novel, Darkness at Noon:

“When the existence of the Church is threatened, she is released from the commandments of morality. With unity as the end, the use of every means is sanctified, even deceit, treachery, violence, usury, prison, and death. Because order serves the good of the community, the individual must be sacrificed for the common good.” In het Nederlands vertaald als volgt: "Wanneer het bestaan van de Kerk bedreigd wordt, is zij ontheven van de geboden van moraliteit. Met eenheid als resultaat is het gebruik van alle middelen geheiligd, zelfs sluwheid, verraad, geweld, simonie, gevangenschap en dood. Want elk vonnis is ter wille van de gemeenschap en het individu moet worden opgeofferd aan het algemeen welzijn." (Dietrich von Nieheim, Bisschop van Verden, De schismate libri III, A.D. 1411)
However, this is actually a paraphrase of Dietrich's position in the treatise 'De modis', as expressed by the German historian Ludwig von Pastor, in his book 'Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters' (History of the Popes from the Close of the Middle Ages), vol. 1, p. 149. 'De modis' is credited in German editions of Darkness at Noon, but von Pastor is not. The paraphrase is about how Dietrich wanted the Holy Roman Emperor to call a General Council, the Pope to bow to the will of Emperor and Council, and for Emperor and Council to do whatever they felt necessary to end the antipope schism.

Here is the actual quote from De Modis, from the section 'De modis, loco trium malorum Pontificum, unum bonum eligendi, in Universalis Concilio Constantienst':

"Therefore, pay attention, o faithful. For obeying such quarrelers, and supporting those dividing the Church, we see as sinning most gravely and mortally -- dividing, I say, the Body of Christ among their wickednesses and sins. For I believe you have been freed from these tyrannical lordships already, if your obedience were not cherished.
But if these two or three [popes and antipopes] will not concede voluntarily, it remains to proceed to stronger remedies. That is, overthrowing them and segregating them from the community of the Church, and, as I said before, taking away obedience from them.
Then, if the Church will not be able to accomplish it in this way, then by way of deceit, fraud, arms, violence, power, promises, gifts and money, and finally, prison and death, it is appropriate to procure in any way whatever the most holy union and conjoining of the Church."

KOESTLER Arthur@ wikipedia

€ 15.0