TUCHMAN Barbara

De trotse toren. Europa en de Verenigde Staten aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 1890-1914. (vertaling van The Proud Tower)

5de druk. Pb 678 pp. Bibliografie, noten, index. Een magistrale schets van de Belle Epoque waarin technologische vooruitgang, politieke spanningen, culturele veranderingen en sociale mobiliteit de hoofdtonen vormen. BT belicht markante figuren als keizer Wilhelm II, Theodore Roosevelt, Richard Strauss en Emile Zola. Ze bespreekt de Engelse aristocratie, de Dreyfus-affaire, de anarchist Kropotkine, de invloed van Mahan op het uitbouwen van de US-Navy in samenhang met de Monroe-doctrine en het graven van het Panama-kanaal (p. 169 e.v.) en het pacifisme van Jean Jaurès. BT (1912-1989). Haar boeken op een rijtje: De Bijbel en het Zwaard (1956), Het Zimmermann telegram (1958), De Kanonnen van Augustus (1962), De trotse toren (1962), Stilwell (1971), De waanzinnige veertiende eeuw (1978), De Mars der Dwaasheid (1984).

TUCHMAN Barbara@ wikipedia

€ 15.0