NN.

Lovanium-Universiteit

Brochure, geniet, 8vo, 20 pp. met foto's en een kaartje van de Lovanium-site. Geeft een stuk historiek. Deze brochure werd verspreid vanaf mei 1954. De opening van Lovanium greep plaats in oktober van datzelfde jaar. In deze brochure wordt gesteld dat de universiteit elk rassenonderscheid verwerpt en zich ook niet uitspreekt voor confessionele exclusiviteit. (p. 13) Op p. 20 wordt de autonomie/onafhankelijkheid van Congo in het vooruitzicht gesteld, een uitspraak die toen revolutionair was.

NN.@ wikipedia

€ 15.0