LALMAND Edgar (algemeen sekretaris van de KPB)

Voor den OPBOUW van een nieuw België. De strijd der kommunistische partij van België tegen de reaktie voor den vrede, de demokratie en den socialen vooruitgang. Verslag uitgebracht door Edgar Lalmand, Algemeen Sekretaris der K.P.B. tijdens het VIIIste Kongres der KPB.

Geniet, in-8, 70 pp. Met portret van Lalmand. Op p. 40 wordt gesteld dat de trusts de sleutelsectoren van de Belgische economie domineren (met percentages). Daarom wordt voor nationalisaties gepleit. Deze claim blijft een constante in de politieke visie van de KPB. Ook bepaalde kopstukken van de SP hingen die visie aan, bvb. de Antwerpse burgemeester Craeybeckx.

LALMAND Edgar (algemeen sekretaris van de KPB)@ wikipedia

€ 15.0