VAN OSTA Jaap

Een geschiedenis van het moderne Italië

4de volledig herziene druk. Pb, in-8, 360 pp., kaartjes (o.m. van de ontwikkeling van het spoorwegennet in de 19de eeuw), bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: niet meer dan een inleidende synthese en al teveel gericht op de politieke evolutie; we missen een uitgewerkte socio-culturele component; we missen een notenapparaat. JVO is part-time docent aan de univ. Utrecht.

VAN OSTA Jaap@ wikipedia

€ 20.0