BOON Greta Dr

De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-1944

Softcover, gebrocheerd, 302 pp. Illustraties, foto's in ZW, facsimile van brieven en documenten, bibliografie. GESIGNEERD door de auteur met opdracht aan Nic Bal, voormalig directeur-generaal BRT. Noot LT: GB werd op bepaalde punten door Maurice De Wilde (1923-1998) beschuldigd van nepotisme i.v.m. de rol die haar vader, Jan Boon (1898-1960), tijdens de oorlog speelde. Zo beweerde en bewees wijlen MDW aan de hand van documenten dat Jan Boon wél bereid was onder Duits bestuur mee te werken aan het NIR. Het boek blijft daardoor controversieel. Wij hadden graag gezien dat het boek verrijkt was met een chronologisch overzicht en een naam- en zaakregister.

BOON Greta Dr@ wikipedia

€ 20.0