STUTJE Jan Willem, [MANDEL Ernest]

Ernest Mandel. Rebel tussen Droom en Daad

Hardcover, gebonden, stofwikkel, 475 pp. Foto's in ZW. Knappe bibliografie, index/register. Toegevoegd: puike boekbespreking door Walter Lotens die het boek absoluut niet-hagiografisch noemt. Interessant is de economische rationaliteit van de holocaust waarin Mandel geloofde: Oost-Europa als settler's colony, grondhonger dus, of de uitbouw van een slavenrijk als economische logica op zichzelf en illustratief voor een destructief kapitalisme (p. 275). Noot Lucas Tessens: Dat lijkt slechts een achterhaalde discussie. Toch kan men zeggen dat een wezenskenmerk van wild of ongetemperd kapitalisme juist de totale ondergeschiktheid (vermorzeling) van het individu aan het winstdoel is. Dat geldt zeker voor de gewone werknemers maar ook de CEO's zijn ondergeschikt aan dat doel. Ernest Ezra Mandel (Frankfurt, 5 april 1923 - Brussel, 20 juli 1995), ook bekend onder de pseudoniemen Ernest Germain, Pierre Gousset, Henri Vallin en Walter, is een Belgisch marxist van Joodse afkomst (wiki).

STUTJE Jan Willem, [MANDEL Ernest]@ wikipedia

€ 40.0