GUEDJ Denis

Het meten van de wereld. De Meridiaan. (vert. van La mesure du monde. La Méridienne - 1987)

Paperback, 300 pp. Historische roman waarmee de auteur de Prix de l'Institut won. Van de achterflap: In juni 1792 vertrekken de astronomen Pierre Méchain en Jean-Baptiste Delambre vanuit Parijs naar Duinkerke en Barcelona met als opdracht de meridiaan te meten die tussen de twee steden loopt. Doel is voor alle tijden en voor alle mensen een universele maat vast te stellen: de meter. Zij ondervinden grote tegenslagen en tegenwerking. Deze hist. roman wekt niet alleen de bewogen en beloftevolle periode van het Frankrijk van na de revolutie tot leven, het boek schetst bovendien het persoonlijke drama achter de zoektocht naar universaliteit. Slechts vanaf 1 januari 1840 werd de meter terug de officiële en verplichte maat. Noot LT: Méchain (1744-1804) en Delambre (1749-1822) hebben werkelijk bestaan; hun studie duurde van 1792 tot 1799; hun namen zijn terug te vinden in boek nr 19600048: LIBAULT, Histoire de la Cartographie, blz. 60 en natuurlijk ook op het internet. Zie ook ons nummer 201706300019, met identieke titel, boek van KEHLMANN.

GUEDJ Denis@ wikipedia

€ 15.0