DEWAEL Patrick

De warme hand. Cultuur maakt het verschil.

Pb, 182 pp. Noot Lucas Tessens: Op p. 124 lezen we: "Hiervoor huurde VMM, op vraag van de groep Hoste, Dirk Verhofstadt in, die op twee maanden tijd een omvangrijke studie maakte over de mogelijke invoering van commerciële televisie in Vlaanderen." De waarheid is geheel anders. Aanvankelijk was medio 1984 alleen Lucas Tessens door de VMM aangeduid om een haalbaarheidsstudie te maken. Omdat bekend was dat LT toen al (na 4 jaar studiewerk) wist dat enkel één commercieel TV-station voor geheel Vlaanderen leefbaar zou zijn, werd DV mee bij de studie betrokken ... niet om de lancering van het commerciële TV-station te versnellen maar om die te vertragen. De liberale krantengroep Hoste (met Het Rijk der Vrouw) zat toen immers in zeer slechte papieren en vreesde, nog meer dan andere persgroepen, een terugval in de reclame-inkomsten. Dewael is intellectueel oneerlijk door zowel LT als Victor Claeys onvermeld te laten als auteurs van de studie. Een warme hand die de waarheid niet dient, voelt klam aan. Cultuur maakt inderdaad het verschil maar vooral oprechtheid doet dat. Wij weten nu wat Dewael waard is. Overigens schreven Tessens en Claeys in december 1984 de échte blauwdruk van VTM (zie boeknummer 19840201) .

DEWAEL Patrick@ wikipedia

€ 15.0