TISSEN René, LEKANNE Deprez Frank, BURGERS Rosalie, HALMANS Frank

Geef ze de ruimte ! - Over het anders organiseren van kennis, mensen en technologie.

Hardcover, grote in-8, 134 pp. Schema's, bibliografie. Dit boek gaat over het verschil tussen het managen van kennis en het organiseren van kennis. Top down reorganiseren wordt impliciet afgewezen. Het praktijkvoorbeeld gaat over het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een kennisintensieve organisatie. Of het nu gaat over goederen of diensten, de organisatievormen die daarrond geweven worden, zijn gebaseerd op kennis. In een goede organisatie wordt kennis niet gemanaged maar worden er kanalen ontworpen om een 'free flow' te verzekeren. Ook hameren de auteurs op de noodzaak aan doorgroeien en tijdige positiewissels om burn out te vermijden. Innoverende kennis (vs routinekennis) vindt zo zijn weg. Op pagina 65 wordt Albert Einstein geciteerd: "Problemen die in een bepaald kader ontstaan, kunnen niet binnen dat kader opgelost worden." Tenslotte is men niet blind voor de angst/stress door verandering en onderkent men de behoefte aan zekerheid vanwege de medewerkers. Het positieve aan dit inspirerende boek is het non-goeroe-gehalte; mocht dat wel aanwezig zijn dan zou het boek in tegenspraak zijn met het doel ervan.

TISSEN René, LEKANNE Deprez Frank, BURGERS Rosalie, HALMANS Frank@ wikipedia

€ 15.0