VERELST Jeroen

Een brug te ver ? Hoe de Lange Wapper aan het wankelen ging

Pb, in-8, 192 pp., met de kaartjes van de verschillende tracés. Noot Lucas Tessens: er werden o.i. gewild twee kapitale fouten gemaakt in dit dossier: 1) poneren dat men de ring rond Antwerpen wil afmaken terwijl er in feite een autostrade dwars DOOR Antwerpen loopt; 2) obstinaat weigeren de Liefkenshoektunnel als een element van de oplossing te zien (op de talloze kaartjes die de BAM verspreidde werd de schaal net zo gekozen dat de LHT niet zichtbaar was). Daaruit kan men enkel besluiten dat de doelstelling - van bovenaf opgelegd - is zoveel mogelijk beton te gieten en de gemeenschap voor de kosten laten opdraaien, dus met miskenning van het algemeen belang en van de volksgezondheid. Noteer dat dit boek verscheen voor het referendum. Overigens miskende men van bij het begin de psychologie van de Antwerpenaar: met een sierlijke brug OVER de Schelde had men zijn/haar ego kunnen aanspreken en was het protest niet zo groot geweest. Immers, de Antwerpenaar is bereid tot compromissen indien er ruimte wordt gelaten voor grandeur.

VERELST Jeroen@ wikipedia

€ 20.0