Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - CIPAL - MERS - Tessens Lucas

Belastingdienst voor Vlaanderen - Onroerende Voorheffing - Jaarverslag 2001

In 4to, geniet, illustraties en kaarten in ZW en kleur, 76 pp. verscheen op slechts 250 ex. Geeft een compleet inzicht in de inning van deze belasting. Bevat ook de evolutie van de Gini-coëfficiënt voor en na belastingen voor de periode 1982-1997. Van 0.340 in 1982 naar 0.373 in 1997 voor belastingen en van 0.263 naar 0.304 na belastingen.


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - CIPAL - MERS - Tessens Lucas@ wikipedia

€ 15.0