TESSENS Lucas, GYSELS Monique

Hoe is het kadastraal inkomen in Vlaanderen verdeeld? (ongelijkheid) - Jaren 2000-2001 - Tabel uit het Jaarverslag van Onroerende Voorheffing 2001, p. 70

Rijkste 1% van de eigenaars van onroerende goederen heeft 10 % van het onroerend vermogen in handen. Omdat de analyse gebeurde op de TOTALITEIT van de eigenaarspopulatie in het Vlaamse Gewest, kan deze vaststelling niet in twijfel worden getrokken. De conclusie luidde: 'De verdeling van het onroerend vermogen heeft dus de neiging ongelijker te worden, met een accumulatie van vermogen in handen van grooteigenaars.' (p. 70) De vermogensverdeling en de vermogensbelasting staan vandaag in het brandpunt van de belangstelling.

TESSENS Lucas, GYSELS Monique@ wikipedia

€ 1.0