VAN IMPE Marc (samenstelling)

Groot vuil. Het milieuprobleem in België.

Pb, in-8, 235 pp., tabellen, kaartjes, bibliografie, index. Omvat 3 grote delen: lucht, water en bodem. Het boek is gebaseerd op het rapport van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) van 1990. Het woord vooraf is onthullend want het geeft aan hoe er in dit land met ernstige rapportering wordt omgegaan: onderste schuif rechts. Blijkbaar zijn alle beleidsverantwoordelijken en alle politieke partijen (ook Agalev) in dit bedje ziek want het algemeen belang moet bakzeil halen voor ego's, particuliere en electorale belangen.

VAN IMPE Marc (samenstelling)@ wikipedia

€ 20.0