BAUDET Thierry

De aanval op de natiestaat

Gesigneerd door de auteur. 9de druk. Pb, in-8, 456 pp., bibliografische noten, bibliografie, index. Dit is de bewerking van het proefschrift dat Baudet schreef onder Paul Cliteur en Roger Scruton.
Theodore Dalrymple noemde het 'een scherpzinnig en belangrijk boek'.

BAUDET Thierry@ wikipedia

€ 27.5