ECKHOLM Erik P.

Geen grond meer onder de voeten. Ontbossing, bodemverlies en honger. (vertaling van Losing Ground - 1976)

Pb, in-8, 281 pp., bibliografische noten, bibliografie. ? Eckholm was medewerker aan het Worldwatch Institute te Washington. Hij legt de mechanismen bloot van milieu-verarming en -destructie, vaak uit onwetendheid of graaizucht. ? Het 3de hoofdstuk behandelt de oorzaken van de 'Dust Bowl' op de Great Plains in het centrum van de VS. De Dust Bowl verduisterde op 11 mei 1934 New York en gaf in 1935 aanleiding tot de installatie van de Soil Conservation Service (SCS). Dit hoofdstuk kan samen gelezen worden met het 19de hoofdstuk van 'Grapes of Wrath' van Steinbeck, die daarin fel uithaalt naar het grootgrondbezit dat het land uitput voor snel profijt. De voornaamste oorzaken van woestijnvorming zijn: sterke wind, kappen van alle windschermen, diep ploegen en dus verwijdering van 'grondankers'.

ECKHOLM Erik P.@ wikipedia

€ 15.0