GYSELS H. Dr

Hamsters handboekje voor vervuild Vlaanderen

Paperback, in-8, 152 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Noot Lucas Tessens: Belangrijke studie. Op p. 64 e.v. vinden we een bespreking van de levensbedreigende vervuiling door asbest. 'In 1970 werd de vestiging van een asbestfabriek uit gezondheidsoverwegingen geweigerd in het Sloegebied bij Vlissingen, waarop het bedrijf prompt een vestigingsvergunning aanvroeg in de Kanaalzone Gent-Zelzate. Ook hier is de vestiging uiteindelijk geweigerd, maar om de minister tot deze negatieve beslissing te brengen, was wel eerst een massaal protest nodig van de plaatselijke bevolking, doeltreffend georganiseerd in een aktiekomitee.' Ook de dodelijke gevolgen van asbestose en diffuus mesothelioom waren toen voldoende bekend en worden hier uitvoerig besproken. In Nederland was bij het verschijnen van dit boek in 1972 reeds grootschalig onderzoek naar asbestose opgestart. Ook bestond er toen reeds Fins medisch onderzoek: op ruim 20 km afstand van een asbestmijn werden asbestvezels (antofylliet) in de atmosfeer aangetroffen.
Dit brengt ons bij de verklaringen van Karel Vinck in de zaak Eternit-Italië en de vaststelling dat de medische en milieu-technische kennis rond asbest reeds in 1970 bestond.
Karel Vinck, die van 1971 tot 1975 werkzaam was bij Eternit-Italië, was eerder betrokken in deze zaak. Hij leidde er sinds 1973 de Eternitfabriek in het Siciliaanse Targia. Van 1975 tot 1978 leidde hij Eternit-België als gedelegeerd bestuurder. In 2006 werd hij in Italië samen met andere topmanagers van Eternit veroordeeld voor onvrijwillige doodslag. De rechtbank was van oordeel dat zij de gezondheidsrisico's verbonden aan het werken met asbest in grove mate veronachtzaamd hadden. Karel Vinck werd veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Vinck verzette zich tegen deze beschuldigingen. "Een industrieel weegt risico's af met alle beschikbare kennis op het moment van de beslissing. Niet met de kennis die dertig jaar later beschikbaar is", zei hij toen. In augustus 2009 vernietigde het hof van beroep van het Siciliaanse Catania die uitspraak en sprak hem vrij in de zaak.(bron) Karel Vinck was naar eigen zeggen er toen niet van op de hoogte dat asbest kanker kon veroorzaken.

zie de Eternit-zaak in Turijn

GYSELS H. Dr@ wikipedia

€ 25.0