VLIEBERGH E. Prof Dr

De Kempen in de 19e en in 't begin der 20e eeuw

Softcover, 190 pp. + 2 pp. aankondigingen. Uitgave van het Davidsfonds nr. 156.  Noot LT: het betreft hier de licht herwerkte uitgave van het werk uit 1906 (Koninklijke Academie). Met o.m. aandacht voor het grootgrondbezit in de Kempen (provincies Antwerpen en Limburg). De auteur bespreekt de situatie in de Kempen vanuit zijn directe observatie en degelijke bronnenstudie, o.m. van gemeentelijke archieven. Belangrijk qua taalgebruik in het agrarische ruilverkeer (verkooptermen, landmaten, e.d.). Vliebergh (24/1/1872-6/1/1925)


 

VLIEBERGH E. Prof Dr@ wikipedia

€ 25.0