BUYSSE Cyriel

Sursum Corda !

Sursum corda = Hoog de harten! Softcover, 219 pp. De eerste druk is van 1894 en verscheen te Amsterdam bij Van Kampen. Deze uitgave is de 2de druk van 1943. Over onverdraagzaamheid op het platteland die "De Strijd om het Licht" verhindert. Over de rijken die de armen arm houden, en over de kerk die de dommen dom houdt. (p. 159) Over slechte boeken en gazetten, over redemptoristen en banvloeken, donderpreken, de hel en boetedoening, over de gelovigen als een kudde vee (163, 167), over de vreselijke blinde macht der priesters en paters (168), over de macht van de drukpers (168). "De Franse Revolutie, die euveldaad, die in gruwelijkheid al de misdaden van het ganse mensdom overtreft, was het werk der slechte schriften", roept de redemptorist van de kansel. Deze valt ook Voltaire, Rousseau en Diderot aan. (169) Het kwaad zit in de steden. Bijzonder interessant werk van Buysse waarin hij de gespletenheid van de toenmalige Vlaming ten tonele voert.
Gaat er bij u een belletje rinkelen? Zouden we deze roman 'vreselijk en wreed' actueel durven noemen?
(Cyriel Buysse, geboren: 20 september 1859 te Nevele, overleden: 25 juli 1932 te Afsnee)


BUYSSE Cyriel@ wikipedia

€ 50.0