LAFFIN John

De dreiging van de Islam. Moord en terreur als politieke norm.

Softcover, pb, 8vo, 188 pp., index.
Laffin (1922-2000) was een Australisch historicus en journalist.
'De gemiddelde westerling beseft niet dat de islam niet louter religieus is, maar ook politiek, economisch en juridisch - een stelsel, code en levenspatroon die alles omvatten, en niet slechts iets waartoe de mohammedanen zich wenden op de vrijdag, hun belangrijkste gebedsdag.' (10)
'De zogenaamde herrijzenis van de islam is wellicht zelfs de wijdst verbreide en ingrijpendste reactionaire beweging in de politieke geschiedenis.' (12)
'De islam geeft de moslim een gevoel van superioriteit tegenover het Westen, dat volgens de propaganda decadent is met zijn overspel, goklust, alcoholmisbruik en jammerlijke besluiteloosheid.' (146)

Noot LT: Bespreekt met kennis van zaken de toenemende radicalisering van de islam na der terugkeer van Chomeini naar Iran. Een constante in het boek is de evaluatie van de opgelegde klederdracht. De positie van de vrouw is een graadmeter voor het extremisme. Laffin maakt duidelijk dat islamitische groeperingen geen monolitisch blok vormen. Zijn beschouwingen over Turkije zijn helder. Dat Libanon steeds een smeltkroes is geweest met een massale vluchtelingen-problematiek, maakt hij duidelijk. De bibliografische voetnoten zijn nuttig. De geopolitieke inzichten zijn - meer dan 35 jaar na het verschijnen - interessant en vaak voorspellend. Alhoewel ook de Arabische wereld meegesleurd werd in de Koude Oorlog, ontwikkelden de moslims toch een consistente maar complexe logica. Dat de geradicaliseerde islam wortels heeft in godsdienstoorlogen en kruistochten, het kolonialisme, het neo-kolonialisme, de strijd om de oliebronnen enerzijds en analfabetisme (dat de mobilisering van massa's faciliteert zonder dat er uitleg wordt gegeven) en een extreem machogedrag (en dito frustratie; de vrouw als bezit) anderzijds, wordt zeer duidelijk. Laffin beperkt zich veelal tot een feitenrelaas, wat ruimte laat voor de eigen interpretatie van de lezer. Ook de beïnvloeding van de media komt aan bod.

LAFFIN John@ wikipedia

€ 15.0