VAN ARKEL Henk, Aktie Strohalm

Het gelijk van het genoeg. Hoe de geldstroom van arm naar rijk een milieuvriendelijke economie onmogelijk maakt.

Softcover, pb, 8vo, 224 pp.

Dit boek uit 1990 - dat is bijna 30 jaar geleden - brengt de twee sleutel-elementen bij elkaar: groei en milieu/klimaat. De vermogenden belasten het milieu het meest.
Een milieuvriendelijke economie mét groei is een onmogelijkheid.
Er is een productie- en een consumptiedwang (p. 46).

Noot LT:
De discussies van vandaag (2019) zijn al eens gevoerd, de oplossingen zijn door de vorige generatie reeds aangereikt. Het heeft niet mogen baten.
De CATASTROFALE klimaatwijziging zal zich dus voordoen. En volgens de laatste inzichten zal dat NIET geleidelijk gebeuren maar in grote stappen ('levels').
Dat is geen pessimisme maar realisme. Realisme dat onkundige politici niet onder ogen durven zien. Hun korte-termijn-denken - electoralisme zeg maar - staat immers haaks op de noodzakelijke creatie van een VISIE, die daadkracht moet aansturen.
Durven zeggen dat de aantasting van het milieu (lucht, zee, bodem, fauna, flora) een direct gevolg is van een ongebreideld kapitalisme, verpakt in het neo-liberalisme, is nog steeds een taboe.VAN ARKEL Henk, Aktie Strohalm@ wikipedia

€ 30.0