DE MEULEMEESTER M. C. SS. R.

De Abdij van Roosenberg te Waasmunster

Softcover, 191 pp., illustraties in ZW (o.a. op p. 125 het grondplan der conventuele gebouwen naar de tekening van expert P.F. Van Raemdonck - 1797 en afbeelding van de abdij in de XVIIde eeuw door Sanderus op p. 127). De abdij werd gesticht in 1238 (oorkonde) en niet in 1237 zoals de auteur in een vorig werk had geschreven. De abdis, op het ogenblik van de uitdrijving onder Frans Bewind op 23/1/1797, was Maria-Anna van Crombrugghe (abdis van 1766-1812). Abdijgebouwen openbaar verkocht voor 171.400 livres op 25/7/1797 (koper niet vermeld). Noot LT: belangrijk werk omdat het de relatie van de abdij tot het Oostenrijks bewind ontleedt (rol van Crumpippen), de zware oorlogsbelastingen vermeldt waaraan de abdij werd onderworpen en de inpassing van de geschiedenis van de abdij in de bredere historische context. Door ons toegevoegd: Lijst van kaarten van grondeigendommen, bewaard in de abdij (uit kataloog 1973); nota betreffende de verkoop van de abdij in 1797; nota over het in de abdij nog bewaarde archief; nota betreffende Jan-Baptist Vermeulen (1788-1872).

DE MEULEMEESTER M. C. SS. R.@ wikipedia

€ 25.0