VLAEMINCK, SIEG

Omtrent de Trudo-Abdij in Sint-Truiden.

Pb met flappen, kleine 4to, 64 pp., illustraties, plans, foto's, bibliografie.
Noot LT: Het abdijcomplex werd in 1798 als nationaal goed verkocht aan vier Luikenaars voor 1.515.000 Fr. Ze lieten een groot gedeelte van het complex afbreken.
Op 9 december 1975 brandde een groot deel van de abdijsite af. (zie luchtfoto op p. 49)

Bibliografie:
BOES G., De archeologische opgravingen in de voormalige abdij (thans seminarie) te Sint-Truiden, in Verzamelde Opstellen, 16, 1941, p. 33-54.
BOES G., De abdij van Sint-Truiden tijdens de eerste eeuwen van haar bestaan, in Ons Geestelijk Erf, 21, 1947, p. 66-73.
CLAES F., De voormalige abdij van Sint-Truiden en haar invloed tot het einde van de dertiende eeuw , in Limburg, 38, 1959, p. 221-227, 245-259, 273-281.
COENEN J., L'abbatiale de Saint-Trond , in Verzamelde Opstellen, 2, 1926, p. 31-32.
DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 , in Kunst en Oudheden in Limburg, Hasselt, 1975, p. 87-88.
GENICOT L., L'oeuvre architecturale d'Adélard II de Saint-Trond et ses antécédents , in Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 39, 1970, p. 3-91.
KESTERS H., De abdij van Sint-Truiden, in Limburgs Haspengouw, Federatie der Limburgse Geschied- en Oudheidkundige Kringen, 1951, p. 93-111.
KESTERS H., De abdij van Sint-Truiden, in Limburg, 30, 1951, p. 61-74, 81-91.
KESTERS H., De abdij van Sint-Truiden in de cultuurgeschiedenis der Nederlanden , in Het Oude land van Loon, 8, 1953, p. 213-216.
KUBACH H.E. - VERBEEK A., Romanische Baukunst an Rhein und Maas, Berlin, 1976, p. 1028-1034.
ROGGEN D., De grafkapel van HH. Eucherius en Trudo in de oude Abdijkerk te Sint-Truiden, in Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, V, nr. 1, Klasse der Schone Kunsten, Antwerpen, 1943.
SIMENON G., L'église abbatiale de Saint-Trond, in Leodium, 4, 1906, p. 77-82.
SIMENON G., Le plan de l'ancienne abbaye de Saint-Trond , in Leodium, 19, 1926, p. 43-44.
THIJS A., Doorheen het aloude Sint- Truiden, 11, Sint-Truiden, 1959.
WEISE G., Die ehemalige Abteikirche von St.-Trond , in Zeitschrift fur Geschichte der Architektur, IV, Heidelberg, 1910-1911, p. 124-137.

VLAEMINCK, SIEG@ wikipedia

€ 15.0