COLLECTIEF

Liber Amicorum Professor Dr Gaston Eyskens. Economische opstellen aangeboden aan Professor Dr Gaston Eyskens bij zijn emeritaat op 4 oktober 1975

Gebrocheerd, in-8, 521 pp. Treffend voor het midden van de jaren 70 is de aandacht voor inkomensverdeling (zie de bijdrage van Tavernier en die Jan Tinbergen) en het gebruik van de Gini-coëfficiënt. Vanaf 1980 werd het stil rond deze materie; vanaf 2010 is er opnieuw interesse voor het thema (cfr. Piketty). In zijn besluit heeft Tavernier het even over het VERMOGEN en de verdeling daarvan. De woning rangschikt hij onder consumptief vermogen. Hij bepleit een diepgaander conceptualisering en statistische meting. In zijn bibliografie verwijst hij naar Kuznets, Economic Growth and Income Inequality.

COLLECTIEF@ wikipedia

€ 25.0