KRUITHOF Jaap

Doorgaan met de dingen. Over het gedrag van de moderne westerling

Pb, in-8, 187 pp. Over familiewaarden, roddel, weelde, veiligheid, wegvallende grenzen, de Palestijnen en de Koerden, Rwanda.

Jakob (Jaap) Kruithof (Berchem, 13 december 1929 - Boechout, 25 februari 2009) was een Belgisch vrijzinnig filosoof, publicist en opiniemaker. Sinds de jaren '60 gold hij [naast Etienne Vermeersch (1934) en Leo Apostel (1925-1995)] als een van de linkse iconen van de Gentse Universiteit.

Citaat (p. 76 & 78): "In een studie, getiteld La distribution du patrimoine des particuliers en Belgique (Cahiers Economiques de Bruxelles, nr 79, Dulbea, 1978), tonen Peter Praet en Jean Walravens aan dat in 1969 één procent van de Belgische gezinnen 25% van het totale patrimonium bezat. Tien procent van de gezinnen bezat 55%. Vier tiende procent van de gezinnen bezat 29% van het financieel patrimonium (aandelen, obligaties, bankdeposito's, levensverzekeringen, spaarrekeningen, enz.). Dergelijke cijfers stemmen elke mens, die over zijn verstand beschikt, tot nadenken." (...) "Ofwel wordt de weelde in de 21ste eeuw teruggedrongen, ofwel komen we in een hel terecht."

zie de studie van Praet en Walravens hier

KRUITHOF Jaap@ wikipedia

€ 20.0