REICH Robert B.

De wereld aan het werk. Politiek en economie in de 21ste eeuw. (vertaling van The work of nations : preparing ourselves for 21st-century capitalism. - 1991)


Paperback, in-8, 355 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register. Profetisch, hard en razend interessant. Een grensverleggend boek voor de Amerikaanse economische theorie. Thema: de competitiviteit van een natie steunt op opleiding en skills van het volk. Over inkomensongelijkheid: "Tegelijkertijd is in de bedrijven de inkomenskloof tussen leidinggevenden en uitvoerenden voortdurend groter geworden. In 1960 verdiende de directeur van een van Amerika's honderd grootste niet-financiële bedrijven gemiddeld 190.000 dollar, ongeveer 40 maal (na belasting 12 maal) zo veel als de gemiddelde fabrieksarbeider. Aan het eind van de jaren 80 evenwel bedroeg het inkomen van de gemiddelde directeur meer dan 2.000.000 dollar - 93 maal het salaris van zijn (hoogst zelden haar) gemiddelde werknemer. Na belastingen hield de directeur nog altijd 70 maal zo veel over als de gemiddelde werknemer. Deze divergentie komt overeen met een toenemende inkomensongelijkheid bij Amerikanen in het algemeen."


Een lijst van de boeken van deze belangrijke denker, die in de Clinton-periode minister van Arbeid was:
2012: Beyond Outrage: What has gone wrong with our economy and our democracy and how to fix it
2010: Aftershock: The Next Economy and America's Future
2007: Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life
2004: Reason: Why Liberals Will Win the Battle for America
2002: I'll Be Short: Essentials for a Decent Working Society
2000: The Future of Success: Working and Living in the New Economy
1997: Locked in the CabineT
1991: The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism
1990: Public Management in a Democratic Society
1990: The Power of Public Ideas (editor)
1989: The Resurgent Liberal: And Other Unfashionable Prophecies
1987: Tales of a New America: The Anxious Liberal's Guide to the Future
1985: New Deals: The Chrysler Revival and the American System (with John Donahue)
1983: The Next American Frontier
1982: Minding America's Business: The Decline and Rise of the American Economy (with Ira Magaziner)

REICH Robert B.@ wikipedia

€ 15.0