ROBERTS-JONES-POPELIER Françoise

Kroniek van een museum. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

Pb, kleine 4to, square, 151 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur en ZW, plannen, bibliografie.
De basis van het museum werd gelegd tijdens het Frans Bewind in 1795. Periodiserend opgebouwd: 1794-1830, 1830-1887, 1887-1960, na 1961.
Noot LT (20160212): Bespreekt gedetailleerd de bouwgeschiedenis. Zeer geslaagd werk. Het museum lijdt onder verwaarlozing en vochtinsijpeling. De overheid blijft eens te meer in gebreke ! Indien u dit werk bestelt dat storten wij 1 euro op de rekening van de Regie der Gebouwen.

ROBERTS-JONES-POPELIER Françoise@ wikipedia

€ 20.0