KOREMAN Pierre

Missie 311. Het bombardement op Hamm 22 april 1944.Pb, in-8, 280 pp., rijkelijk geïllustreerd met vaak unieke foto's en kaartjes. Gebaseerd op archiefonderzoek en getuigenissen.

'De trefzekerheid van bommenwerpers werd in WO II sterk overschat, waarschijnlijk door de eigen propaganda van de Luftwaffe in het begin van de oorlog. De bevolking was niet op de hoogte dat juist wegens de geringe trefzekerheid de hoeveelheid bommen verhoogd werd.' (275)Noot LT: Hamm werd tussen het begin van de oorlog en maart 1943 acht maal aangevallen. Daarna volgde nog een golf van aanvallen, steeds door de 8th Air Force. De aanval van 22 april 1944 was de allerzwaarste van de reeks. De aanvliegroute liep over Nederlands grondgebied en de Zuiderzee. Noteer dat Koblenz als 'Last Resort' gold: bommen die wegens slechte zichtbaarheid niet boven de rangeerinstallaties van Hamm konden worden gedropt, liet men op het goed herkenbare Koblenz vallen (samenvloeien van Moesel en Rijn als herkenningspunt).Dit boek geeft heel goed de tactische overwegingen en methoden weer bij luchtaanvallen.

Er is geen reden om aan te nemen dat bij luchtaanvallen een onderscheid werd gemaakt tussen Duits grondgebied en bezette gebieden. Met name Kortrijk bleek ook een 'last resort' te zijn en leed bijgevolg erg veel schade.KOREMAN Pierre@ wikipedia

€ 20.0