BUYSSE Cyriel

Van arme menschen. Verhalenbundel: Grueten Broos. De Opzichter der Visscherij. ‘t Beeldeken. De Eenzame. Gruetmoeder Renske. Op het kleine Gehucht.

Softcover, 219 pp. De eerste druk is van 1901. Deze uitgave is van 1943. De woorden in gewesttaal zijn in de voetnoten omgezet in ABN. Noot LT: In 'De Eenzame' vertelt B. het verhaal van de aanleg van een spoorlijn over de heide. Na het treinongeluk verhuist de kluizenaar, dieper het bos in, weg van de beschaving./ 'Op het kleine gehucht' is het verhaal van een seizoenarbeider (Ivo) en zijn zus Kletsje (Colette). In de zomer verdient hij één frank per dag, in de winter 8 stuivers. In Frankrijk noemt men de seizoenarbeiders 'les Flamins' (p. 146). Later verwordt dit in Wallonië tot een scheldwoord, vooral omdat de arme Vlamingen daar onder het gangbare loon gaan werken en als stakingbrekers worden beschouwd. Cfr. ook 'Germinal' van Zola.

BUYSSE Cyriel@ wikipedia

€ 15.0