BUYSSE Cyriel

n Leeuw van Vlaanderen

Softcover, 223 pp. De eerste druk (bij Van Kampen) dateert van 1900. Op deze tweede druk moest men wachten tot 1943. In deze politieke roman voert B. Edward Anseele ten tonele. Citaat over het verlaten van Brussel-Stad: "Verschillende trams en omnibussen brachten hem eerst door lawaaiig-drukke straten, dan door een akelige, vieze voorstad, dan door nóg akeliger vuilnisgronden, die bij middel van borden en plakkaten als bouwgrond te koop werden aangeboden, dan eindelijk, in het echt mooie, frissche, open veld." (p. 169)


Noot LT: De idealist halveert de pacht van de boeren, onder voorwaarde dat zij ook van hun kant hun arbeiders de helft meer dagloon zouden uitkeren. De huur der werkmanshuisjes schafte hij volkomen af en hij behoudt zijn aandeel in de fabriek. Wat hij overhoudt deelt hij uit aan de behoeftigen. (p. 191) Wanneer een gewelddadige Vlaamse revolutie losbarst weigert deze Leeuw van Vlaanderen de leiding over de benden op zich te nemen en trekt zich terug. (slotscenes) Buysse slaagt erin op enkele bladzijden de gehele maatschappelijke ordening en haar bouwstenen te kijk te zetten. Belangrijke én merkwaardige politieke roman van B. waarin hij geweld als oplossing voor de sociale mistoestanden afwijst. De massa is immers niet in toom te houden. De idealist kan geen chef zijn. Enkel het Geweten kan leidinggevend zijn. Eén van de personages stelt dat noch de liberalen noch de socialisten aandacht hebben voor de Vlaamse zaak; enkel de christendemocraten (zoals Daens) bieden een uitkomst. En daarmee zet B. de Vlaamse strijd in een sociale context, iets waarmee hij decennia voorop loopt. Net daarom vragen de romans van Buysse een tweede lezing, want weerom bevinden we ons op een scharnierpunt in de geschiedenis, net zoals dat in 1900 ook al het geval was. De Grote Oorlog bracht toen een - zij het vreselijk - antwoord en legde tegelijk de op til zijnde strijd tussen de klassen doodstil. (LT: de interpretatie in de vorige zin schreven we nog voor het boek van Jacques Pauwels verscheen) Het is een interpretatie die historici zelden onder ogen zien. Wat wordt het nu?

BUYSSE Cyriel@ wikipedia

€ 45.0