LEENDERS K.A.H.W.

Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad, 1250-1750

Gebrocheerd, in-8, 351 pp. Met plans en kaarten. Uitgebreide bibliografie en index. Over de ontginning van de venen, moervaarten en turf. Ook de rol van de abdijen wordt belicht. Dit belangrijke werk, zowel historisch als landschappelijk, ontving de Geschiedenisprijs 1985. In 2002 ontving Leenders de Historische Prijs van Noord-Brabant. In zijn gelegenheidstoespraak pleitte hij krachtig voor meer onderzoek inzake landschappen, hun historiek, hun functie en toekomst.

LEENDERS K.A.H.W.@ wikipedia

€ 30.0