VAN BLADEL L.

Christelijk geloof en maatschappijkritiek. Evangelie - Marx - Baudrillard - Girard

Tweede druk. Pb, in-8, 148 pp. Van Bladel stelt de vraag duidelijk en geeft ook het antwoord: de grote filosofen kunnen ons beter doen beseffen wat maatschappelijke ethiek vandaag voor christenen zou kunnen betekenen. Girard bijvoorbeeld biedt een nieuwe lezing van het evangelie aan.


Christenen worden door hun geloof voortdurend voor hun persoonlijke verantwoordelijkheid geplaatst. Het evangelie blijft volgens Van Bladel 'leeg' als het niet geconfronteerd met de tijd waarin het moet worden verkondigd, met analyses van de noden en de kansen van het ogenblik. Van Bladel was een erudiete kenner van Marx' geschriften en een boeiend professor. In feite deelt het boek een ferme kaakslag uit aan de kerkelijke hiërarchie en raadt het een nieuwe beleving van het begrip 'kerk' (ecclesia: de door Jezus-Christus samen geroepenen) aan, ook al wordt hier geen nieuwe organisatie mee bedoeld. VB mikt eerder op kleine vernieuwende kernen.


Deze bundeling van lezingen moet gezien worden in zijn tijdskader: de mislukking van Vaticanum II, de restauratie van de oude zeden in de RKK, de afwijzing van de bevrijdingstheologie door Rome, ...


VAN BLADEL L.@ wikipedia

€ 15.0