POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre)

Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Communes/gemeenten: Blaasveld, Breendonk, Boom, Heffen, Heindonk, Leest, Tisselt, Ruisbroek, Sint-Amands, Puurs, Willebroek

Folio. Ingebonden verzameling van 11 kadastrale leggers van de 11 genoemde gemeenten. Geeft een gedetailleerde kijk op de eigendom van huizen en gronden in deze gemeenten. Zeer zeldzaam ! Verscheen op slechts 100 exemplaren. Belangrijk voor gemeentelijk, heemkundig, genealogisch en regionaal onderzoek naar eigendomsverhoudingen.

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre)@ wikipedia

€ 500.0