VERMOTE Michel

Gezondheid - 75 jaar Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 1913-1988 [N.V.S.M./NVSM]

Paperback, 4to, 116 pp., illustraties, foto's, bibliografische noten. het aantal gerechtigden steeg van 109.461 in 1914 naar 549.307 in 1940. (64)
Kaartje van de ligging van de instellingen in 1963. (102)

VERMOTE Michel@ wikipedia

€ 15.0