MAK Geert

Reizen zonder John - Op zoek naar Amerika

15de druk. Dikke pb, grote in-8, 573 pp., bibliografie, index/register. Mak in de voetsporen van de grote John Steinbeck en diens 'Op reis met Charley' - Travels with Charley (zie ons boeknummer 19620164). Hoe leeft en hoe denkt de Amerikaan 50 jaar later?

Over het verarmde Detroit: 'Het oppompen van statistieken, het behagen van superieuren in plaats van eerlijk te zeggen waar het op staat, het concentreren op scores, peilingen en rendementen, het vervangen van kwaliteit door vorm en uiterlijk. (...) Detroit verspilde jaren aan de illusie dat nieuwe kantoren, industrieterreinen, wegen en tunnels, metro's en andere transportsystemen, recreatievoorzieningen en prestigieuze gebouwen het tij kunnen keren.'
Mak verwijst met nadruk op de invloed van 'The Feminine Mystique', het boek van Betty Friedan dat in 1963 van de persen rolde en de tweede feministische golf inluidde, zowel in de USA als in Europa. Het boek onthulde de eenzaamheid van mannen en vrouwen in de 'suburbs'. Tal van andere boeken leidden - in de aanloop naar 68 - tot een demystificatie van de Amerikaanse droom. (zie pp. 360 e.v.)
Commentaar: De analyse van Mak is telkens weer een uitnodiging om de toestanden in de States te vergelijken met die in Europa. En de vraag die ons rest is deze: 'Is materialiteit in staat zin te geven aan ons leven?' Het antwoord is 'neen'. Is dat een naïef antwoord? 'Ja, want ongenuanceerd.'
Het Westen lijkt wel op 'De kersentuin' van Tsjechov, zo schrijft Mak. En inderdaad, om de vijftig jaar kijken we naar de wereld van gisteren, voelen we ons na de zoveelste oorlog 'Kaputt' en falen we om daaruit de lessen te trekken voor een toekomst die straks het verleden van onze kinderen zal zijn.
Einstein kwam tot de volgende conclusie: “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”

MAK Geert@ wikipedia

€ 15.0